top of page
Bliv klar til at køre

Udslusningsparathed

Udslusningsparathed:

For at forberede eleverne på en så selvstændig tilværelse som muligt, med målet om en senere udslusning til det øvrige samfund, er der i den på Peder Skolen anvendte, pædagogiske, psykologiske og didaktiske metode, taget højde for den senere såkaldte udslusning af eleverne. ​

Emner som livsduelighed og hverdagsservice vil derfor være en gennemgående del af hele forløbet.​

For eksempel vil eleverne også arbejde med at øve praktiske færdigheder som: rengøring, tøjvask, indkøb, madlavning, dække bord, rydde af, stå op om morgen, møde til tiden, personlig hygiejne, bestille tid og melde afbud hos: sundhedsplejerske, tandlæge, frisør, psykolog etc. ​

Der tilknyttes til hver elev, en støtteperson med stort kendskab til Autisme og angst.​

Det er dog vigtigt at understrege at alle der har eller har haft tilknytning til Peder Skolen, altid vil være en del skolen og altid er velkommen. ​

Hvis udslusning kræver mere tid end forventet (se mere her)

Tryghed, ordentlighed, højt selvværd og høj faglighed

bottom of page