top of page
Underskrivelse af en kontrakt

Hvordan melder man sig ind på

Peder Skolen?

Visitation til Peder Skolen​:

For at starte på Peder Skolen, skal du gennem din kommune, først visiteres til en Behandlings skole (7-10 Klasse) eller en Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU). Normalt vil det være Ungdommens Uddannelsesvejledning, der indstiller dig.​

På Peder Skolen har vi løbende optag af elever inden for Behandlings og STU –skole området, selv om de fleste unge starter deres uddannelse i august måned.​

Alle elever, forældre, lærere og kommuner er velkomne til at kontakte Peder Skolen for et besøg. Vi kan også starte med at skrive eller tale sammen, f.eks. på mail, mobil eller over Teams.​

Det er ligeledes muligt at komme i praktik som elev på Peder Skolen, inden du beslutter dig.​

Visitationsproceduren​:

Når kommunen har indstillet en elev til dagbehandling og peget på Peder Skolen som en mulighed, inviterer vi eleven, forældrene og sagsbehandleren på rundvisning samt en introduktion til skolen. Vi holder derudover et møde, hvor vi taler om elevens ressourcer, udfordringer og fortæller om skolens mission og metode.​

Efterfølgende er det eleven, der skal sige ”ja eller nej” til at gå på skolen.​

På samme måde vurderer vi fra Peder Skolen, om vi tror, vi kan hjælpe og udvikle eleven. ​

Sagsbehandleren  er ligesom eleven og forældrene altid velkommen til et uforpligtende besøg på vores skole.​

Samarbejdspartnere​:

På Peder Skolen samarbejder vi med alle de nøglepersoner, der samarbejder med eleven til hverdag.  I fællesskab bliver vi enige om de mål og delmål, eleven har ønsker om at opnå undervejs, således at alle involverede parter er enige om forløbet. ​

Det er f.eks.  dine forældre, din UU-vejleder, din sagsbehandler, en støttekontaktperson, evt. et bosted osv.​

Uddannelsesplan og undervisningsplan:​

Alle de studerende kan aftale personlige, sociale og faglige mål for deres Behandlingsskole/STU med deres uddannelsesvejleder og udarbejde et forslag til en såkaldt uddannelsesplan. Igennem hele uddannelsen samarbejder vi med dig om dine mål og delmål. Som studerende får du derfor en individuel undervisningsplan.​

Minimum to gange årligt indkalder vi dig og alle involverede i dit netværk, til et statusmøde. På statusmøderne følger vi bl.a. op på dine mål og delmål og opstiller evt. nye mål.​

Til UU-vejlederen:

Elever der er tilknyttet Pederskolens KonferenceCenter, vil være stu-elever,  der ikke har eller ikke vil profiterer af det officielle Arbejdsmarked og uddannelsessystem, men som skal igennem et kompetence og afklaringsforløb.

 

I forhold til den didaktiske, pædagogiske, psykologiske, narrative og systemiske tilgang, arbejder vi bl.a. systematisk med relationer, i de betydningsfulde fællesskaber, for at skabe de bedste forudsætninger for afklaring, læring og livslyst. 

Peder Skolens kontaktpersoner ved indskrivning​:​

Peder Skolens, Behandlerskole og STU.

Skoleinspektør - Peder Broager

+45 30 51 76 10

Peder@pederskolen.dk

Peder Skolens, Behandlerskole og STU.

Viceskoleinspektør - Jonas Dorph

+45 60 64 27 34

Jonas@pederskolen.dk

Tryghed, ordentlighed, højt selvværd og høj faglighed

bottom of page