top of page
Afslappet møde

Revalidering

Uddannelser

Revalidering:

 

Flere unge der er udfordret med autisme, angst eller tilsvarende og derfor endnu ikke har fundet den rette uddannelse eller den rette plads i erhvervslivet og samfundet, har nu mulighed for et revalideringsforløb på Peder Skolen. Revalidering er en ordning, som gennem omskoling og opkvalificering sigter mod at støtte mennesker med begrænsninger i arbejdsevnen i at finde beskæftigelse.

 

Kommunen kan bevillige et revalideringsforløb, når andre indsatser ikke er eller har været tilstrækkelige til, at personen kan bringes til at forsørge sig selv. Kommunen tilrettelægger revalideringen i samarbejde med personen og Peder Skolen. Jobcenteret skal tilpasse tilbuddet til den enkeltes forudsætninger og behov og tage hensyn til personens ønsker til fremtidig beskæftigelse. Revalidering kan bestå af forskellige former for uddannelses- og beskæftigelsesrettede tilbud.

 

Den grundlæggende betingelse er, at den samlede revalideringsplan er realistisk. Forløbet skal give personen en reel erhvervskompetence. Et revalideringsforløb kan blandt andet bestå af virksomhedspraktik, job med løntilskud eller vejledning og opkvalificering. Revalidering kan også indebære hjælp til at etablere en selvstændig virksomhed. Peder Skolen, vejleder, uddanner og støtter den enkelte til målet, gennem anvendelse af vores, pædagogiske, psykologiske og didaktiske metode, med udgangspunkt i vores kerneværdier: Tryghed, ordentlighed, højt selvværd og høj faglighed.

Forrevalidering:

Som forberedelse til revalidering kan en borger komme i forrevalidering. Formålet med forrevalidering er at afklare personens målsætninger i forhold til beskæftigelse og at gøre personen mere klar til det egentlige revalideringsforløb. Forrevalidering består i et forløb tilrettelagt af jobcenteret. Det kan indbefatte vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik og/eller et løntilskudsjob. Forrevalidering til Peder Skolen, vil foregå på Peder Skolen i samarbejde med personens hjemsteds kommune.

Ydelser:

Borgere under revalidering kan modtage ydelser efter lov om en aktiv socialpolitik – for eksempel kontanthjælp eller revalideringsydelse. En revalideringsydelse svarer til det højeste dagpengebeløb, man kan få som ledig. For personer under 25 år er ydelsen normalt det halve.

Varighed:

Revalideringsforløbet skal som udgangspunkt tilrettelægges, så det varer maksimalt fem år. Forrevalideringen skal tilrettelægges, så den varer så kort tid som muligt.

Revalidering - Kompetenceopbyggende til:
 • Elektriker
 • Automatiktekniker​
 • IT-Supporter
 • Data tekniker
 • Programmør
 • Teknisk Designer
 • Smykke Designer
 • E-sport udøver/coach
 • 10. Klasse enkeltfag
 • HF enkeltfag
  Peder Skolens 8 bud, her gør vi det SAMMEN!
 1.     Vi griner og har det sjovt sammen. ​
 2.  Vi dyrker detaljen og gentagelsen.​
 3.  Vi skaber livslange venskaber og relationer.​
 4.  Vi vinkler læringen gennem elevens interesser.​
 5.  Vi er der altid for hinanden nu og resten af livet.​
 6.  Vi bygger undervisningen op som 1/3 teori og 2/3 praksis.
 7.  Vi gør os umage for at undervisningen ikke må være kedelig.
 8.  Vi gør hinanden klar til- og trygge ved vores livslange rejse.​

Tryghed, ordentlighed, højt selvværd og høj faglighed

bottom of page