top of page
Teenagere i Park

Peder Skolen, er en helt ny skole
med en helt ny metode.

Hvem er Peder Skolen for?

Peder Skolen er for særligt videbegærlige elever, der er udfordret grundet Autisme og/eller angst.

Hos os er den enkelte elev i centrum og vi vil med ordentlighed opbygge gode relationer til eleverne, vi vil tage udgangspunkt i elevernes interesseområder, vi vil med forudsigelighed og struktur, skabe tryghed, højt selvværd og høj faglighed, med det formål, at skabe et godt liv og et optimalt læringsmiljø for vores elever.

Hvorfor Peder Skolen?

Fordi vi på Peder Skolen tror på det hele menneske, på tryghed, på ordentlighed, på højt selvværd og på høj faglighed.

På Peder Skolen er vi en stor famillie og et meget vigtigt delmål er at skabe, sociale relationer og netværk, dels indbyrdes og dels på tværs af alle eleverne, deres pårørende og lærerne. Dette gøres bl.a. via tilbagevendende arrangementer og involvering af eleverne og pårørende.

Der vil maksimalt være 10 elever i hver klasse.

Alle elever, transporteres, hver morgen og middag, til og fra skolen i skolens minibus af en fast lærer eller pædagog.

Repetition foregår, bl.a. hver morgen og middag under transport til og fra skolen, via headset og videoskærme.

Vi læser udelukkende lektier på skolen.

Undervisningen er tilrettelagt således at vi har 33% teori og 66% praktik.

Vi træner under hele forløbet i ADL (almindelig daglig livsførelse).

Eleverne modtager derfor også undervisning i: Økonomi, kommunikation, E-borger, hygiejne, arbejdsplads- og uddannelsesnormer, madkundskab, rengøring, at flytte hjemmefra, transporttræning, uddannelsesvejledning m.m. Undervisningen er praktisk og giver de studerende færdigheder til livet under og efter deres STU.

Når uddannelsen på Peder Skolen er tilendebragt, kan eleven tilbydes ansættelse i skolens virksomhed.

Hvilke uddannelser er der på Peder Skolen?

På Peder Skolen er der flere uddannelser at vælge i mellem.

Vi udbyder:

STU: EUD eller EUX, i fagene: 

Elektriker

Automatiktekniker

IT- supporter

Datatekniker

 

Det gælder for alle tre uddanelsesretninger, at bl.a. science, det 21. århundredes kompetencer, STEM fagene og FN’s 17, verdensmål vil være en naturlig del af indholdet i undervisningen.

På Peder Skolen samarbejder vi bl.a. med fire af Danmarks største erhvervsskoler, Region Sjælland, Region Hovedstaden, flere erhvervsvirksomheder, de fleste

sjællandske kommuner, flere interesseorganisationer, skoler og universiteter.

Hvilken sten vælger du at have med?

​Alle vores elever vil blive bedt om at medbringe deres egen sten. På stenen bliver der indgraveret navn, årgang og retning. Stenen bliver herefter højtideligt nedsænket i vores ”elevhav” der er et indendørs springvand foran klasselokalerne.

  ​

Stenen er et fysisk symbol på elevens livslange tilknytning til skolen og repræsenterer det fællesskab, de venskaber, den tryghed og de kompetencer, eleven sammen med alle de andre elever og lærere der gennem tiderne har gået på skolen, har opnået. ​

         

               - For mere information, skriv eller ring til os:

Udklip_edited_edited.jpg

Peder Skolens, Behandlerskole og STU.

Skoleinspektør - Peder Broager

+45 30 51 76 10

Peder@pederskolen.dk

Peder Skolens, Behandlerskole og STU.

Viceskoleinspektør - Jonas Dorph

+45 60 64 27 34

Jonas@pederskolen.dk

Tryghed, ordentlighed, højt selvværd og høj faglighed

bottom of page