top of page
Forældre og barn

Forældre information?

Peder skolens nøgleord:

Peder Skolen er for særligt videbegærlige elever, der er udfordret på grund af Autisme og/eller angst. 

Via gode relationer, skaber vi tryghed og struktur inden for elevernes interesseområder med det formål, at skabe et optimalt læringsmiljø.​

Der er maksimalt 10 elever i hver klasse. ​For at skabe tryghed, allerede fra morgenstunden, hentes og senere afleveres eleverne af en lærer eller pædagog. ​

Der udbydes: fra 7 til 10 Klasse og GF1, GF2, H1, H2, H3, H4 –EUD/EUX i fagene Elektriker, Automatiktekniker, IT supporter og Datatekniker, samt EUX.​

Det er ligeledes målet at skabe, sociale netværk og relationer, mellem elever, pårørende og lærere.​

Når uddannelsen på Peder Skolen er færdig kan  der tilbydes ansættelse i skolens virksomhed, ”Broager Automation ApS.”​

Der samarbejdes bl.a. med erhvervsskolerne ZBC og NEXT samt, Region sjælland, Region Hovedstaden, Novo Nordisk og DTU.​

Ekstra information til forældre​:​

Alle elever får hver dag morgenmad og frokost samt mellemmåltider på skolen.​

Skolen og forældrene er under hele forløbet i tæt dialog omkring elevens udvikling.​

Eleven har de fag og timeantal, man skal have, for at det er muligt at tage en afgangsprøve/eksamen.​

Eleverne har som udgangspunkt ikke lektier for – skolearbejdet klares i skolen.​

Vi tager individuelle hensyn og differentierer undervisningen, så den er tilpasset eleven.​

Alt personalet har stor erfaring med autisme, angst, HSP og modtager jævnligt supervision af Peder Skolens specialpsykolog, specialpædagog eller andre relevante fagpersoner.​

Lærer og pædagoger holder, hver dag møde om eleverne, Det betyder at alle fagpersoner hele tiden er opdateret omkring eleverne.​

Der er løbende optag på skolen og derfor som udgangspunkt altid ledige pladser. Vi arbejder altid meget hurtigt, fra det øjeblik kommunen har visiteret eleven, og til der er et skoletilbud klar til eleven. Vi er samtidig grundige i visitationen, så vi sikrer os, at det er den rigtigt skole for eleven.​

Hvorfor forældresamarbejde?​​

Vi ser forældre som ressourcer i samarbejdet. Forældre kender naturligvis deres ”unge mennesker” bedst, og de kan ofte hjælpe os ​med at forstå eleverne endnu bedre og vi kan således tilbyde den bedste støtte.​

Forældresamarbejdet betyder også, at forældrene får nemmere ved at bakke op om hverdagen på Peder Skolen, fordi de kender personalet og ved, hvad der foregår.​

Mobning?

På Peder Skolen er tryghed en altafgørende faktor og vi gør derfor alt hvad der står i vores magt, for at sikre et trygt og mobbefrit miljø. Der er derfor nultolerance i forhold til mobning. Herudover arbejder vi på, at alle vores elever, nuværende som tidligere, bliver og forbliver, en del af et stort, trygt, ordentligt og livslangt fællesskab.

Tilbud i forbindelse med forældresamarbejdet​

Vi har forskellige tilbud til forældre, hvis unge mennesker går i Peder Skolen. Tilbuddene omfatter bl.a.:​

Vi ringer eller mailer og holder jævnligt forældrene opdateret om elevens succeser, store som små.​

Vi laver klare aftaler om, hvem der har medansvar for, hvad i elevens liv,

Vi støtter op om stabile rammer i hjemmet.​

Vi hjælper hjemmet med redskaber til autisme, til både forældre og elever, f.eks.

ugeplaner og andre visuelle elementer.​

Vi inviterer til statusmøder/netværksmøder jævnligt, hvor vi samler familie, sagsbehandler, evt. støttekontakt-person og andre relevante deltagere.

Tryghed, ordentlighed, højt selvværd og høj faglighed

bottom of page