Håndtryk på kontoret

Ledige stillinger
 

Er du god til at skabe nære relationer og kreativ undervisning? Kan du se mulighederne hos den enkelte elev og fordybe dig i dit fag? Så kan jobbet som lærer på PederSkolen være noget for dig.

En lærer på PederSkolen:

  • Er kreativt tænkende i sine undervisningsløsninger

  • Er tålmodig i sin tilgang

  • Ser og udforsker elevernes muligheder

  • Kan lide at blive klogere sammen med andre – både kollegaer og elever

  • Kan sætte en tydelig ramme for eleven og tilpasse rammen, når behovet opstår

  • Har kendskab til Fælles Mål og kan omsætte dem til elevernes faglige niveau

  • Tager i tæt samarbejde med teamet ansvaret for den undervisning, eleven får

  • Har lyst til at arbejde med alternative kommunikationsformer og er villig til at tilegne sig nye metoder

Ansættelse

Vi søger kolleger med erfaring inden for specialundervisningen. Er det hele nyt, og har du en nysgerrighed og villighed til at lære, så vil vi meget gerne byde dig velkommen. Vi støtter og oplærer alle nye kolleger.

Ansøgning

Vi glæder os til at modtage din motiverede ansøgning + CV, senest den 31. august 2022 nedenfor. Vi holder jobsamtalerne løbende, så tøv ikke med at sende din ansøgning – sidste dag vi afholder jobsamtaler er

d. 7 september 2022.

 

Vi glæder os til at høre fra dig på:

 

HR@pederskolen.dk

Tryghed, ordentlighed, højt selvværd og høj faglighed