Lærer Skrivning af en formel på en tavle

Hvem er vi? Hvad er vores mission? og hvad er vores vision?

Hvad er vores vision?

Visionen er at vi med vores nye, pædagogiske, psykologiske, didaktiske, narrative og systemiske tilgang, vil gøre en forskel for de elever der netop er udfordret på grund af Autisme og/eller angst, at vi fremover er et strålende eksempel på, hvordan man kan være med til at give eleverne, en tryg hverdag, et højt selvværd, en god uddanelse, et godt socialt netværk, en høj faglighed og et godt liv.

Der er i dag, alt for mange elever med disse udfordringer der gennem alt for mange år, ikke er blevet støttet i ovenfor nævnte forhold og derfor fortvivlende ofte, i en alder af ca. 25år, ender med en førtidspension og et efter vores mening mindre godt liv og det vil vi ikke stiltiende acceptere, hverken på elevens, elevens pårørende eller samfundets vegne.

Hvad er vores mission?

Gennem rigtigt mange år har missionen været og er stadig, at vidreudvikle og forfine de allerede eksisterende pædagogiske, psykologiske, didaktiske, narrative og systemiske tilgange, således at nye og mere optimale metoder, for elever der er udfordret på grund af Autisme og/eller angst, er blevet til. Vi er stolte af vores metoder og man kan sige de er blevet udviklet undervejs og er nu blevet vores statiske “manifest”.

Vi oplever dagligt at elever, der har udfordringer med Autisme og/eller angst, ofte har mange bekymrings -tanker, Vi oplever i undervisningen dagligt, at eleverne via, tryghed, ordentlighed, begejstring og faglig fordybelse, bekymrer sig mindre og glæder sig mere og med større og større interval helt giver slip på udfordringerne.

Vi er både taknemmelige og stolte over de resultater vi gennem årene, sammen med vores elever har opnået og glæder os hver morgen til en ny, spændende og lærerig dag.

Det er samtidig yderst sjældent at disse elever ikke opnår topkarakterer, når vi i fællesskab har været gennem disse undervisningsforløb.

Vi er gennem årene med hyppig frekvens blevet opfordret til at starte skolen op, efter de pædagogiske, psykologiske og didaktiske principper, vi løbende har praktiseret og udviklet. Opfordringer fra, elever, forældre, kolleger, Pædagogisk, Psykologisk Rådgivning, special pædagoger og en speciel specialpsykolog. Vi føler os meget heldige at have dels en special -pædagog og dels en special -psykolog med i skolens bestyrelse.

Vi mener derfor at tiden nu, mere end nogensinde, er inde til at starte skolen op og derfor åbner vi dørene til vores dejlige nye skole første gang den, 4. januar 2021.

Idet Peder i alle årene, i dette forløb har været en gennemgående person og alle kender ham som Peder, er navnet på skolen blevet, Peder Skolen.

Vi har i flere år været på udkig efter de helt rigtige lokaler og den helt rigtige beliggenhed til vores skole og det sted har vi nu endelig fundet, midt i de skønneste omgivelser, tæt på byen Herlufmagle, mellem Ringsted og Næstved.

Kom og besøg os, hør, se og lær meget mere.

Portræt Peder.jpg

Lærer og Skoleleder

Medlem af bestyrelsen

Peder Broager

Hvem er jeg?

Mit navn er Peder Broager,​

​​

Jeg er bl.a. uddannet: Faglærer og folkeskolelærer “merit”,  elektriker, el-installatør og svagstrøms –ingeniør.​

​​

Efter flere år at have arbejdet i IT, Tele og automations –branchen, har jeg i mange år undervist, dels i folkeskolen og dels på erhvervsuddannelserne, herunder 6 – 10 klasse, EUD, EUX og HTX. Gennem mit virke som lærer, har mit hjerte altid banket ekstra meget for elever der er særligt videbegærlige, men samtidig udfordret fordi de har angst, er særligt sensitive eller har Asperger-autisme. Det er her på sin plads at nævne jeg er vokset op med en søster der har Asperger-autisme. Således har jegtidligt i mit liv knyttet et særligt venskab med en af de største pionerer inden for autisme, nemlig Sofie Madsen, der havde sin gang i mit barndomshjem og efter hvilken Sofie skolen er opkaldt. Herudover har den ene af mine 4 dejlige drenge også Asperger-autisme. Med Asperger-autisme følger der ofte angst og det at være særligt sensitiv! Alt dette har givet mig en stor indsigt i, hvad der skal til for at skabe optimale livs og lærings betingelser for elever med disse udfordringer.​

I den forbindelse er, Tryghed, ordentlighed, højt selvværd og høj faglighed, nogle af de vigtigste nøgleord, både for skolen og for mig selv og indgår derfor også i Peder Skolens værdigrundlag.​

20200917_164925753_iOS_edited_edited.jpg

Lærer og Viceinspektør

Medlem af bestyrelsen

Jonas Dorph

Hvem er jeg?

Mit navn er Jonas Dorph

Kommer snart.

295758315_793140691718761_9216079036575548858_n.jpg

Lærer

Medlem af bestyrelsen

Joakim Broager

Hvem er jeg?

Mit navn er Joakim Broager,​

​​

Jeg er bl.a. uddannet: 

Softwareinstruktør, IT- og Datasletnings Specialist, Sergent for Kamptropperne, Coach, Militær Fysisk Træner, Personlig træner, Førstehjælpsinstruktør og Event manager

Efter flere år at have arbejdet som Sergent for Forsvaret, fik jeg arbejdet som afdelingsleder i IT- og Datasletningsbranchen. Ved siden af det har jeg videreudannet mig til Softwareinstruktør og Personlig træner. Mit motto er altid at gå forrest og at vise et godt eksempel. I Forsvaret er jeg uddannet, instruktør og coach. Ligeledes er jeg vokset op med en bror der har autisme , dette har givet mig en stor indsigt i, hvilke udfordringer elever med autisme står overfor. Det vigtigste for mig er at skabe sikkerhed og trygge rammer hvori selvforståelse og udvikling kan finde sted.

Tryghed, ordentlighed, højt selvværd og høj faglighed